درگیری های خونین پس از بازی پرسپولیس+عکس

موبنا – تماشاگران منتسب به باشگاه استقلال اهواز که پیش از بازی به سمت زمین سنگپرانی می کردند در دقایق پایانی بازی به سمت تماشاگران پرسپولیس سنگ پرت کردند و صحنه های خونینی را بوجودآوردند. سنگ های پرت شده از سمت تماشاگران تیم آبی پوش سبب شد قرمزها ازصندلی های ورزشگاه به عنوان سپر استفاده کنند و در نهایت به وسط زمین بیایند.
درگیری های خونین پس از بازی پرسپولیس3

درگیری های خونین پس از بازی پرسپولیس

درگیری های خونین پس از بازی پرسپولیس1

درگیری های خونین پس از بازی پرسپولیس2

 منبع:ایرنا  

دنبال کنید @ اینستاگرام