تصویری از شناسنامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (صادره پیش از انقلاب)

به فرموده رهبر انقلاب، تاریخ صحیح تولد ایشان ۲۹ فروردین ۱۳۱۸ است.

موبنا – ,به فرموده رهبر انقلاب، تاریخ صحیح تولد ایشان ۲۹ فروردین ۱۳۱۸ است.
تصویری از شناسنامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

 منبع:میزان  

دنبال کنید @ اینستاگرام