کمپ ترک اعتیاد کابل + عکس

جدیدترین کمپ ترک اعتیاد در کابل در پادگان سابق ناتو در این شهر راه‌اندازی شده است.

کشور افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است که تنها در سال گذشته 330 تن مواد مخدر کشت کرده است. این میزان تولید باعث شده آمار مصرف مواد مخدر در این کشور نیز افزایش یابد.

به تازگی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان با هماهنگی وزارت‌ بهداشت و اقتصاد افغانستان یک پادگان نظامی متعلق به نیروهای ناتو که در سال 2003 تخلیه شده را به محل مداوای معتادان اختصاص داده است.

طرح اختصاص کمپ فنیکس برای اسکان، مداوا و آموزش حرفه‌ای معتادان، توسط وزارت مبارزه با مواد مخدر به رئیس جمهوری افغانستان پیشنهاد شده بود که چند روز قبل اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان با آن موافقت کرد. کمپ “فنیکس” در شرق کابل که هفته گذشته کار خود را آغاز کرده گنجایش پذیرش نزدیک به هزار معتاد را دارد.

روز پنجشنه در اولین گام طرح تازه مبارزه با اعتیاد 350 معتاد از غرب کابل جمع آوری شده و به این مرکز منتقل شدند. به گفته مسئولان این معتادان بعد از انتقال به کمپ فنیکس تحت درمان قرار می‌گیرند و بعد به آنان آموزش‌های حرفه‌ای داده می‌شود. پیش از این بیشتر معتادان شهر کابل در منطقه‌ای در غرب این شهر که به “پل سوخته” معروف است، پناه می‌گرفتند. “میروال هارونی” عکاس رویترز روز پنجشنبه همراه با نیروهای پلیس و مددکاران کمپ به منطقه پل سوخته رفته و از انتقال اولین گروه های معتادان به کمپ فونیکس عکاسی کرده است.

تصاویر/ کمپ ترک اعتیاد کابل

تصاویر/ کمپ ترک اعتیاد کابل

تصاویر/ کمپ ترک اعتیاد کابل

تصاویر/ کمپ ترک اعتیاد کابل

تصاویر/ کمپ ترک اعتیاد کابل

تصاویر/ کمپ ترک اعتیاد کابل

تصاویر/ کمپ ترک اعتیاد کابل

تصاویر/ کمپ ترک اعتیاد کابل

تصاویر/ کمپ ترک اعتیاد کابل

تصاویر/ کمپ ترک اعتیاد کابل

تصاویر/ کمپ ترک اعتیاد کابل

تصاویر/ کمپ ترک اعتیاد کابل

تصاویر/ کمپ ترک اعتیاد کابل

تصاویر/ کمپ ترک اعتیاد کابل

تصاویر/ کمپ ترک اعتیاد کابل

تصاویر/ کمپ ترک اعتیاد کابل

دنبال کنید @ اینستاگرام