شریعت نژاد با اشاره به اینکه قاچاق قانونمند میوه مقابله با تولید داخل است تاکید کرد:

همدستی قاچاقچیان و دلالان میوه با سوءتدبیر مسئولان

عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر به علت نبود نظارت‌های لازم و سوءتدبیر مسئولان قاچاق قانونمند میوه به صورت گسترده در حال انجام است،گفت: این رویه مقابله با تولید داخل است که بر اثر آن هم تولیدکننده و هم مصرف کننده مجازات می شوند اما دلالان و قاچاقچیان سودهای کلانی بدست می آورند.

شمس الله شریعت نژاد درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با انتقاد از بی تفاوتی مسئولان و روند ادامه دار واردات میوه قاچاق به صورت گسترده درکشور،گفت:متاسفانه موضوع قاچاق در کشور ما نهادینه شده و این کار همچنان به صورت قانونی و غیرقانونی ادامه دارد و قاچاقچیان بدذون هیچ مانعی میوه‌های ممنوعه را وارد کشور و در بازار توزیع می‌کنند.

نماینده مردم تنکابن،رامسر و عباس آباد درمجلس شورای اسلامی افزود: این در حالی است که درحال حاضر در تولید همه محصولات کشاورزی مشکل داریم و این شکل واردات و قاچاق میوه به صورت قانونمند و از مبادی رسمی بر شدت این مسایل می افزاید.

ضرورت تشکیل اراده ملی و دولتی برای مقابله با قاچاق میوه

عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس تصریح کرد:میوه های قاچاق وارداتی به راحتی به بازار عرضه می شود و این موضوع نشان دهنده این است که دست قاچاقچیان و واسطه‌ها در بازار با هم یکی است.

وی ادامه داد: دراین شرایط هم تولید کننده و هم مصرف کننده متضرر می شوند و به علت سوءتدبیر مسئولان و نبود مدیریت لازم بر بازار این واسطه ها و دلالان هستند که در این بین سودهای کلانی را بدست می آورند.

این نماینده مردم درمجلس نهم تاکید کرد:باید یک سازمان و مجموعه مشخص مسئولیت پیگیری و برخورد با واردات میوه را برعهده بگیرد و علاوه برآن باید اراده ملی و دولتی برای مقابله با پدیده قاچاق میوه شکل بگیرد.

قاچاق قانونمند میوه عملا مقابله با تولید است

شریعت نژاد گفت: لازم است مردم و تشکل ها در خصوص مقابله با قاچاق میوه ورود جدی داشته باشند،چرا که در حال حاضر قاچاقچیان به راحتی اقدام به واردات میوه می کنند و برخورد با این موضوع بسیار مشکل و سخت شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس با تاکید براینکه این شکل واردات و قاچاق قانونمند میوه عملا مقابله با تولید است،تصریح کرد:آنچه درسیاست‌های اقتصاد مقاومتی اولویت اول ماست؛استقلال و خودکفایی بوده اما قاچاق و واردات گسترده محصولات کشاورزی درسایه بی تفاوتی و سوءتدبیر مسئولان  ضربه‌ای مهلک به تولید ملی کشور است که باید برای مقابله با آن چاره ای اندیشیده شود.

دنبال کنید @ اینستاگرام