تصاویر بسیار زیبا از پلنگ ایرانی در پارک تندوره

دوربین های تله ای بکار رفته در جریان پروژه تحقیقاتی بر روی پلنگ ایرانی در پارک ملی تندوره به تازگی تصاویر بسیار زیبایی از یک پلنگ ماده و توله اش را به ثبت رسانده اند.

در یکی از تصاویر (تصویر سوم) توله پلنگ پس از خوردن آب درست در مقابل دوربین نشسته و استراحت می کند.

عکس: ثبت تصاویر بسیار زیبا از یک پلنگ ایرانی و توله اش در پارک ملی تندوره

عکس: ثبت تصاویر بسیار زیبا از یک پلنگ ایرانی و توله اش در پارک ملی تندوره

عکس: ثبت تصاویر بسیار زیبا از یک پلنگ ایرانی و توله اش در پارک ملی تندوره

عکس: ثبت تصاویر بسیار زیبا از یک پلنگ ایرانی و توله اش در پارک ملی تندوره

در فاز اول و دوم این پروژه  تحقیقاتی دو پلنگ به نام های برنا و بردیا به گردنبند ردیاب ماهواره ای مجهز شدند. و در فاز سوم نیز یک پلنگ نر دیگر به نام برزو نیز به این نوع گردنبند مجهز شد.

چندی قبل یکی از عکاسان حیات وحش از جفتگیری طبیعی یکی از پلنگ های مجهز به گردنبند ردیاب (بردیا) در کنار جفتش تصویربرداری نمود.

تاکنون هیچ پلنگ ماده ای در جریان این پروژه زنده گیری و به گردنبند ردیاب مجهز نشده است اما تصاویر بدست آمده از پلنگ های ماده بخصوص به همراه توله نشان از پویایی جمعیت پلنگ در پارک ملی تندوره بعنوان یکی از مهمترین زیستگاه های این گونه ارزشمند در کشور دارد.

دنبال کنید @ اینستاگرام