ایرانی+ ایرانی این پیام ایران است

سفیر کشورمان در کویت پیروزی کشورمان در مذاکرات با 1+5 را تبریک گفت.

علیرضا عنایتی نیز همانند بسیاری دیگر از سفرای کشورمان در صفحه شخصی فیسبوک خود پیام تبریکی گذاشت و از تیم مذاکره کننده کشورمان و اتحاد ملت ایران تقدیر کرد.

پیام سفیر کشورمان بدین شرح است: ایرانی+ ایرانی این پیام ایرانیان است. ما هم شریک شما در کناره خلیج فارس هستیم.

دنبال کنید @ اینستاگرام