این متن را جدی بگیرید

اینکه می‌گویند «صورت زیبای ظاهر هیچ نیست ای برادر/خواهر سیرت زیبا بیار» صرفا برای افزایش امید به زندگی ما زشت‌ها گفته شده است و هیچ ارزش دیگری ندارد. اگر غیر این فکر می‌کنید همین جا از خواندن ادامه این مطلب دست بکشید.

پدرام سلیمانی
می‌توانید پا هم بکشید. یا هر چیز دیگری. و بعد رنگش کنید. و بعد بفرستید تلویزیون تا در برنامه کودک نشانش بدهند.
دقت کرده‌اید خیلی وقت است دیگر برنامه‌های کودک نقاشی بچه‌ها را نشان نمی‌دهند؟ ما دقت نکرده‌ایم. با این سن و سال‌مان خیلی وقت است برنامه کودک نمی‌بینیم. مثل شما که نیستیم. کار و زندگی داریم. البته قسمت کار را دروغ گفتم، و خب حقیقتش قسمت زندگی را هم همین طور واقعا مشکل بیکاری خیلی مشکل مهمی است.
جوان باید کار داشته باشد تا بتواند کار کند، و این مسئله مهمی است. البته نه به مهمی مسئله کم آبی. حقیقتش اگر جلوی کم آبی گرفته نشود تا چند سال دیگر کارمان ساییده است. منظور این است که بیکاری خیلی بیشتر می‌شود! و این تازه یک ور ماجراست. ور دیگر ماجرا مسئله استحمام صبحگاهی، شبانگاهی و غیره است. صبح می‌خواهی بروی حمام می‌بینی جیره امروز آب خانه مثلا از 10 ساعت دیگر شروع می‌شود. 10 ساعت باید در آن وضع بمانی.
تازه وقتی هم آب وصل شد با یک لیوان آب باید خودت را بشویی. ببینید این‌ها که می‌گویم واقعیت‌های جامعه است. یعنی فکر نکنید ما نشستیم برای خودمان داریم شعر می‌بافیم. باور کنید بنده احساس نگرانی کردم که دارم برایتان می‌نویسم وگرنه شما بگو برای این متن‌ها دوهزار حق التحریر بدهند. به وا… اگر بدهند. عرض می‌کردم مشکل اصلی ما این روزها مسئله هسته‌ای نیست.
اساسا ما مشکلی نداریم. مشکل در نگاه ما وجود دارد. باید سعی کنیم نوع نگاه‌مان را عوض کنیم و قوانین جذب را جدی بگیریم و مستند راز نگاه کنیم و این چرندیات. اجازه بدهید نکته‌هایی که یادداشت کردم را پیدا کنم برایتان بخوانم. اصغر اون کاغذ من کوش؟ آها پیداش کردم. دوستان. با هم مهربان‌تر باشیم. به جای تذکر لسانی به همدیگر گل بدهیم. اسپری ضد عرق بزنیم. مسواک بزنیم. در تاکسی با بغل دستی‌مان درگیر نشویم. نگاه بد نکنیم. کم فحش بدهیم. آب زیاد بخوریم. شیر بخوریم. اگر پول نداریم شیر بخریم شیر خود را بخوریم.
یعنی یک گاو بخریم و بعد از شیرش استفاده کنیم. اگر پول نداریم گاو بخریم، یک گاو بدزدیم. دزدی نکنیم. به پدر و مادر خود احترام بگذاریم. کتاب‌های خوب بخوانیم. اگر حس کتاب خواندن نبود در اتاق‌مان لش کنیم. لش کردن یکی از بهترین اختراعات بشر است. خلاصه همین‌ها دیگر. این متن را جدی بگیرید. ببریدش و قاب کنیدش و بچسبانیدش به جایی که همیشه جلوی چشم‌تان باشد. پایان.‌

دنبال کنید @ اینستاگرام