نوکيا زيمنس امتياز قرارداد MVNOايتاليا را به دست آورد

موبنا-22/12/86 "فست وب"اپراتور شبکه ثابت ايتاليا ، نوکيا زيمنس را براي عرضه فناوري MVNO تا آخر سال جاري در اين کشورانتخاب کرد.

به گزارش گروه اخبار خارجي”موبنا”به نقل از سايت”سلولارنيوز”،اين کمپاني که به تازگي به عنوان يک اپراتور شبکه مجازي با کمک اپراتور “تري ” ايتاليا ، خدمات صوت، ديتا و ويديو تلفن همراه ارايه مي دهد.
در حال حاضرتعداد کاربران خطوط ثابت اين اپراتور يک ميليون و 300هزار نفر عنوان شده است و قصد دارد با شبکه جديد مجازي تلفن همراه پلتفورم پهن باند اين شبکه را در اختيار تمام کاربران خود بگذارد.
يکي از مقامات آگاه در اين باره گفت: بر اساس اين يادداشت تفاهم قرار است، نوکيا زيمنس راهکارهاي کنترل شبکه و سرويس هاي شبکه هوشمند را در فصل اول سال 2008 در اين کشور عرضه کند.
وي افزود : طبق پيش بيني ها انتظار مي رود که کل سيستم تا پايان نيمه دوم سال  جاري به سرويس هاي  MVNO مجهز شوند .
اين مقام آگاه که نامش ذکر نشد، گفت : نصب ، پشتيباني و اجراي اين سرويس ها از ديگرمفاد اين قرارداد است که نوکيا زيمنس موظف به انجام آن مي باشد.
شبکه هاي نوکيا زيمنس يک شرکت تهيه کننده راهکارهاي ارتباطي است که با مشارکت نوکيا و زيمنس در لندن و توکيو راه اندازي شد.
اين شرکت در 150کشور جهان سرويس هاي خود را ارايه مي دهد.
تعداد کاربران تلفن همراه در ايتاليا تا سپتامبر 2007ميلادي بيش 87ميليون نفر و ضريب نفوذ تلفن همراه در اين کشور 146.1درصد است.
در اين کشور 11اپراتور تلفن همراه فعال وجود دارد که ازاين تعداد 7 اپراتورشبکه مجازي هستند.
“فست وب” يکي از اين شبکه مجازي است که رتبه هشتم در بين کل اپراتورهاي ايتاليا  و رتبه چهارم  رادر بين اپراتور هاي شبکه مجازي اين کشور به خود اختصاص داده است.
از تعداد کاربران اين اپراتور اطلاع دقيقي در دست نمي باشد.
اپراتور تري نيز با هفت ميليون و 677هزار نفر کاربر رتبه چهارم را در بين اپراتورهاي اين کشوردارا مي باشد.
134/ 14

دنبال کنید @ اینستاگرام