6ميليون کاربر تلفن همراه “جي اس ام” در هند اضافه شد

موبنا- 22/12/86 "انجمن اپراتورهاي تلفن همراه هند" (COAI) اعلام کرد، درماه فوريه 6 ميليون کاربر تلفن همراه داراي سيستم "جي پي اس" به کاربران تلفن همراه دراين کشور اضافه شده اند.

به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا” به نقل از سايت اينترنتي “ان دي تي وي پروفيت دات کام” ، به اين ترتيب تعداد کاربران تلفن همراه در هند درماه فوريه ، به 184 ميليون و 670هزار نفر رسيد.
شايان ذکر است که  اين تعداد کاربر اضافه شده شامل کاربراني که از تلفن همراه داري سيستم CDMA که رقيبي براي فن آوري و سيستم “جي اس ام” است ، نمي شود.
بنابر اعلام شرکت “بهارتي ايرتل” Bharti Airtel بزرگترين شرکت ارايه کننده سرويس تلفن همراه هند ، باافزايش  25/2 ميليون کاربر ، تعداد کاربران اين شرکت به 67/59 ميليون رسيد و به اين ترتيب سهم اين شرکت از بازار تلفن همراه هند به 31/32درصد افزايش يافت.
به تعداد کاربران شرکت “ووادفون – اسار” هند نيز در ماه فوريه  41/1 ميليون نفر کاربر افزوده شده است و تعداد کاربران اين شرکت درماه ياد شده به 55/42 ميليون نفر رسيد. ماه ژانويه 28/1 ميليون نفر به کاربران اين شرکت افزوده شده بود.
تعداد کاربران شرکت “آديتيا – بيرلا”  Aditya-Birla نيز باافزايش 918 هزار و 871 نفري به 87/22 ميليون نفر درماه فوريه رسيد.
شرکت دولتي BSNL نيز با افزايش 824 هزار و 248 کاربر جديد ، تعداد کاربرانش به 57/34ميليون رسيد که به اين ترتيب سهم اين شرکت از بازار تلفن همراه هند به 72/18 درصد رسيد.
دولت هند افزايش کاربران تلفن همراه را دراين کشور تا 500ميليون نفر درسال 2010 هدف قرارداده است که تا 250 ميليون نفر از اين تعداد در سال گذشته محقق شده است.
131/14

دنبال کنید @ اینستاگرام