با تصويب هيات دولت

تعرفه پيام کوتاه افزايش يافت

موبنا - 04/12/86 علي رغم آن که سازمان بازرسي کل کشور بر کاهش تعرفه پيام کوتاه تلفن همراه اپراتور دولتي ارتباطات سيار تاکيد دارد،هيات دولت افزايش تعرفه اين سرويس تلفن همراه را تصويب کرد.

به گزارش خبرنگار موبنا طبق اعلام مقامات وزارت ارتباطات تعرفه پيام کوتاه با فونت لاتين که پيش از اين 142 ريال بوده به 222 ريال افزايش خواهد يافت.


براين اساس تعرفه پيام کوتاه با فونت فارسي با 60 کاراکتر از 142 ريال به 89 ريال کاهش پيدا مي کند.


گفته مي شود اين تغيير تعرفه به تصويب هيات دولت رسيده و از تيرماه سال آينده اعمال خواهد شد.


به گفته کارشناسان گرچه افزايش تعرفه برخلاف خواسته سازمان بازرسي کل کشور است که معتقد است حتي تعرفه 142 ريالي هم ناعادلانه و گران است ، دليل اين تصويب را تشويق مشترکان به استفاده از فونت فارسي مي دانند.


128/ 13

دنبال کنید @ اینستاگرام