معاون وزير ارتباطات پيش بيني کرد:

فراخوان مزايده اپراتور سوم تا پايان سال جاري اعلام مي شود

موبنا- 04/12/86 معاون وريز ارتباطات پيش بيني کرد: فراخوان مزايده اپراتور سوم تلفن همراه تا پايان سال جاري توسط سازمان تنظيم مقررات صورت مي گيرد.


 کمال محامد پور در گفت و گو با خبرنگار “موبنا” اظهار داشت :  با تصويب برخي مواد پروانه اپراتور  سوم در کميسيون سازمان   تنظيم مقررات  فراخوان مزايده اپراتور سوم بزودي اعلام مي شود.


وي ادامه داد:  پس از تصويب اين مواد پروانه  اپراتور توسط کميسيون،  سپس براي   اعلام مزايده  به  مجري اپراتور سوم تحويل داده مي شود.


 محامد پور در خصوص موادي که در کميسيون تنظيم مقررات در حال بررسي است ، تصريح کرد:  برخي اين مواد جنبه حقوقي داشته  و بايد در پروانه اپراتور سوم  گنجانده شود.


اين مقام مسئول گفت: به تشخيص کميسون سازمان برخي  ديگر بندها ي پروانه  اپراتور سوم براي بررسي به ساير دستگاه  ها  نظير هيات دولت ارجاع داده مي شود.


 معاون وزير  بابيان اين که  بررسي  هاي  کميسيون  تنظيم مقررات  بر   روي پروانه اپراتور سوم در مراحل  پاياني قرار دارد، ادامه داد:  در نهايت پروانه اپراتور سوم  بايد توسط  سازمان تنظيم مقررات  صادر شود.


به گزارش خبرنگار موبنا مقامات وزارت ارتباطات اعلام فراخوان مزايده اپراتور سوم تلفن همراه را تا پايان سال جاري وعده داده اند.
پيش از اين نيز گفته شده بود که برنده مزايده اپراتور سوم خردادماه 87 مشخص مي شود و اين اپراتور مهرماه سال آينده مي تواند فعاليت خود را آغاز کند.
اپراتور سوم قرار است سرويس هاي نسل سوم تلفن همراه  ارائه دهد.


117/ 13

دنبال کنید @ اینستاگرام