طرح بازيافت گوشي براي کمک به افراد نيازمند در لندن

موبنا- 04/12/86 دبيرستان "وست هاچ " واقع در حومه لندن طرح بازيافت و اهداي گوشي تلفن همراه قديمي را براي اهدا و کمک به افراد فقير و کم درآمد به اجرا در آورد.

به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا” به نقل از پايگاه اينترنتي “گاردين”، کارکنان و دانش آموزان دبيرستان West Hatch طرح بازيافت تلفن هاي قديمي را براي کمک به افزاد فقير به اجرا در آورده اند.
يکي از معلمان اين مدرسه پيشنهاد اجراي اين طرح را داد و با استقبال مسوولان مدرسه و دانش آموزان خير آن روبرو شد.
شهروندان محلي نيز در اجراي اين طرح شرکت کرده اند و کمک هاي مالي به خيريه نگهداري از کودکان بي سرپرست اهدا مي شود.
112 / 14


 

دنبال کنید @ اینستاگرام